Investeringsforvaltningsselskabet Syd Fund Management A/S
Syd Fund Management A/S er investeringsforvaltningsselskab for blandt andet Investeringsforeningen Sydinvest. Som forvaltningsselskab kan vi i Syd Fund Management A/S levere alle de nødvendige ydelser for de administrerede foreninger på det regnskabsmæssige og risikostyringsmæssige område. Derudover kan vi foretage kvalificeret porteføljepleje for den enkelte forening.

Syd Fund Management A/S er godkendt af det danske Finanstilsyn som investeringsforvaltningsselskab og underlagt løbende myndighedskontrol.

Forretningsgrundlaget
I Syd Fund Management A/S udnytter vi stordriftsfordelene ved at administrere flere foreninger på én gang. Det gør vi blandt andet ved at udnytte fælles it-systemer og lade kompetente medarbejdere arbejde for flere foreninger samtidigt. På den måde kan vi levere effektiv administration og konkurrencedygtige afkast.

   
Fakta om Syd Fund Management A/S
Forvaltede foreninger: 7 foreninger
Formueforvaltning: 52  mia. kr.
Antal investorer: 75.000
Ansatte: 20
Etableret: 1998
CVR nr. 21 27 40 03

Årsrapport 2016
Halvårsrapport 2017

 
 
Finanstilsynets vurdering  
Depotbank Sydbank A/S

 


Disclaimer

Dette materiale er udarbejdet af Syd Fund Management A/S som en generel og uforpligtende information. Indholdet af materialet er udtryk for Syd Fund Management A/S's bedste skøn og vurderinger, og er bl.a. baseret på informationskilder som Syd Fund Management A/S finder pålidelige. Syd Fund Management A/S garanterer ikke for, at indholdet af materialet er korrekt, fyldestgørende eller ajourført, ligesom Syd Fund Management A/S ikke påtager sig noget ansvar i forhold til dispositioner, der er foretaget i tillid til materialets indhold. Investor advares mod fra materialet at drage konklusioner om fremtidige afkast på finansielle instrumenter og/eller investeringsbeviser i de foreninger, som Syd Fund Management A/S administrerer. Materialet er ikke og må ikke opfattes som et tilbud eller opfordring til køb af investeringsbeviser i de foreninger, som Syd Fund Management A/S administrerer og kan heller ikke erstatte en individuel rådgivning af investor. Investor opfordres til at søge professionel rådgivning forud for enhver værdipapirinvestering.