Investorrepræsentant

Fredsvalg til posten som investorrepræsentant i bestyrelsen i Syd Fund Management A/S.
Lektor Linda Sandris Larsen er valgt som investorrepræsentant i bestyrelsen for Syd Fund Management A/S, da hun var den eneste kandidat, der var opstillet efter udløbet af opstillingsfristen den 29. januar 2020 kl. 16.00. Lektor Linda Sandris Larsen er valgt for en to-årig periode og indtræder som investorrepræsentant i Syd Fund Management A/S på det konstituerende bestyrelsesmøde, der afholdes efter selskabets førstkommende ordinære generalforsamling den 24. marts 2020, jf. Valgregulativ for valg af investorrepræsentant i Syd Fund Management A/S.