Bestyrelse og direktion

Bestyrelsen

Bestyrelsen i Syd Fund Management A/S består af:
Kapitalforvaltningsdirektør Michael Andersen (formand)
Juridisk direktør Karin Sønderbæk (næstformand)
Områdedirektør Steen Sandager
Hans Lindum Møller
Linda Sandris Larsen, investorrepræsentant i Syd Fund Management

 

Direktion

Steffen Ussing, Direktør
Telefon: +45 7437 3301
Mail: stus@sydinvest.dk