Bestyrelse og direktion

Bestyrelsen

Bestyrelsen i Syd Fund Management A/S består af 4 personer:
Kapitalforvaltningsdirektør Michael Andersen (formand)
Juridisk direktør Karin Sønderbæk (næstformand)
Direktør Hans Lindum Møller
Lektor Linda Sandris Larsen (investorrepræsentant)

 

Direktion

Steffen Ussing, Direktør
Telefon: +45 7437 3301
Mail: stus@sydinvest.dk