Ledelseslønninger 2021

Ledelsesmedlemmers løn

  2021 i t.kr. 2020 i t.kr.
Fast vederlag til direktion – Eskild Bak Kristensen (fratrådt 31.07.2020) 0 1.185
Variabelt vederlag til direktion – Eskild Bak Kristensen 0 0
Fratrædelsesgodtgørelse direktion – Eskild Bak Kristensen 0 855
Vederlag i alt til direktionen – Eskild Bak Kristensen 0 2.040
     
Fast vederlag til direktion – Steffen Ussing (tiltrådt 01.06.2020) 1.657 894
Variabelt vederlag til direktion – Steffen Ussing 10 0
Vederlag i alt til direktionen – Steffen Ussing 1.667 894
     
Fast vederlag til andre væsentlige risikotagere og kontrolfunktioner 3.004 2.931
Variabelt vederlag til andre væsentlige risikotagere og kontrolfunkt. 60 50
Vederlag i alt til øvrige ansatte med væsentlig indflydelse på risikoprofilen 3.064 2.981
Antal ansatte med væsentlig indflydelse på risikoprofilen (gns.) 3,00 3,00
     
Bestyrelseshonorar    
Michael Andersen (indtrådt 2015) 0 0
Karin Sønderbæk (indtrådt i 2018) 0 0
Hans Lindum Møller (indtrådt i 2004) 50 50
Linda Sandris Larsen (indtrådt i 2020) 50 50
Steen Sandager (indtrådt i 2021) 0 0
Udgifter til bestyrelseshonorar i alt 100 88

 

Der anvendes alene fast aflønning til bestyrelsen.
Der er et opsigelsesvarsel på henholdsvis 6 og 12 måneder for selskabets direktør og Syd Fund Management A/S.

Selskabet har ingen pensionsforpligtelser overfor bestyrelsen, direktionen eller væsentlige risikotagere og kontrolfunktioner