Medarbejdere

Direktion

Direktør Steffen Ussing varetager den daglige ledelse. Denne opgave løser Steffen i samarbejde med bestyrelsen, der godkender den overordnede investeringsstrategi. Og i samarbejde med foreningens dygtige medarbejdere og de pengeinstitutter, der rådgiver vore investorer. I det daglige arbejde deltager Steffen bl.a. ved etablering af nye fonde, ved planlægning af den overordnede investeringsstrategi og ved udadvendt virksomhed - eksempelvis i form af foredrag.

Steffen Ussing - Direktør, Sydinvest Steffen Ussing
Direktør

Tlf: +45 7437 3301
stus@sydinvest.dk

 

Investor Relations

Investor Relations (IR) har ansvaret for kommunikation og informationsformidling til de over 77.000  investorer i bl.a. Sydinvest. IR står bl.a. for generel markedsføring og udvikling af vores internetkommunikation, pressekontakt, medlemsarrangementer samt udgivelse af medlemsbladet Horisont og andre eksterne publikationer. IR er samtidig service- og informationsorgan for vores samarbejdspartnere.

Tine Lund
Afdelingsdirektør

Uddannelse: Cand.merc.

Tlf: +45 7437 3317
tine.lund@sydinvest.dk
Helle Philippsen
Koordinator

Uddannelse: Kontoruddannet

Tlf: +45 7437 3316
heph@sydinvest.dk
 
Mick Sommer
Institutional Sales Manager

Uddannelse: HD (Fin.)

Tlf: +45 7437 3325
mick.sommer@sydinvest.dk
Anders Thrane
Kommunikationskonsulent

Uddannelse:  Cand.mag.

Tlf: +45 7437 3368
anders.thrane@sydinvest.dk
Lars Gullits
Digital Marketing konsulent

Uddannelse: Grafisk Designer

Tlf: +45 7437 3326
lars.gullits@sydinvest.dk
 

 

Investeringsafdelingen

Arbejdet i afdelingen indebærer alt fra udarbejdelse af overordnede strategiske oplæg til den daglige disponering af porteføljerne. Plejen af porteføljerne er underlagt nogle spilleregler. Investeringerne skal ligge inden for den gældende lovgivning på området og inden for nogle stramme risikorammer, som vi selv definerer. Det er derfor også en væsentlig opgave for den enkelte porteføljeforvalter, at disse spilleregler bliver overholdt.

Niels Skovvart
Afdelingsdirektør

Uddannelse: Cand.oecon.

Tlf: +45 7437 3323
nisk@sydinvest.dk
Lars Bo Jensen
Seniorporteføljemanager

Uddannelse: HD (Fin.)

Tlf.: +45 7437 3322
labj@sydinvest.dk
  Thomas Andsbjerg Amelung
Porteføljemanager

Uddannelse: Cand.oecon

Tlf: +45 7437 3313
thomas.amelung@sydinvest.dk
  Nicolas Rasmussen
Seniorporteføljemanager

Uddannelse: Cand.merc.

Tlf: +45 7437 3366
nicolas.rasmussen@sydinvest.dk

 

Administrationsafdelingen

Blandt hovedopgaverne i regnskabs- og administrationsgruppen er regnskab og kontrol. Afdelingen har bl.a. ansvaret for den daglige prisfastsættelse af foreningens investeringsbeviser. Forudsætningen for at stille indre værdi er, at der hver dag produceres et slags ”årsregnskab” i alle foreningens fonde. Afdelingen kontrollerer, at alle investeringer i foreningen overholder lovgivningens krav for, hvad vi må investere i. Vi foretager alt i forbindelse med registrering af foreningens aktiviteter, herunder kontakt til danske og udenlandske myndigheder.

 
Henrik Stockfleth
Afdelingsdirektør

Uddannelse: Cand.merc.

Tlf: +45 7437 3308
henrik.stockfleth
@sydinvest.dk
Kurt Kjeldsen
Head of Middle Office

Uddannelse: Cand.merc.

Tlf: +45 7437 3318
k.kjeldsen@sydinvest.dk
Christian Kirk-Thomsen
Middle Office
Seniorporteføljemanager

Uddannelse: Cand.merc.
Tlf.: +45 7437 3306
chr.kirk-thomsen@sydinvest.dk
Tina Nielsen
Regnskabsassistent

Uddannelse: Kontoruddannet

Tlf: +45 7437 3324
tinni@sydinvest.dk
Gitte Vind
Regnskabsassistent

Uddannelse: Kontoruddannet

Tlf: +45 7437 3321
gitpe@sydinvest.dk
Frank Hamann Sørensen
Regnskabschef

Uddannelse: Cand.merc.

Tlf: +45 7437 3307
frhs@sydinvest.dk
Søren Thøstesen Jensen
BI Specialist

Tlf: +45 7437 3304
stje@sydbank.dk
Morten Nørskov-Jensen
Regnskabscontroller

Tlf: +45 7437 3305
monje@sydinvest.dk
 

Jura & Risiko

Vi foretager alt i forbindelse med registrering af foreningens aktiviteter, herunder kontakt til danske og udenlandske myndigheder. Jura er ansvarlig for generelle juridiske og lovgivningsmæssige spørgsmål inden for investeringsret.

Thomas Carsten Clausen
Afdelingsdirektør
Uddannelse: Advokat

Tlf: +45 7437 3370
thomas.clausen@sydinvest.dk

Steffen Hach
Controller

Uddannelse: Bankuddannet/HD(Fin)

Tlf: +45 7437 3309
stha@sydinvest.dk
 

Syd Fund Management A/S (SFM)
Kontaktpersonerne i Sydinvest er ansat i SFM, der er et investeringsforvaltningsselskab for bl.a. Investeringsforeningen Sydinvest.

SFM leverer alle de nødvendige ydelser for de administrerede foreninger på det regnskabsmæssige og risikostyringsmæssige område.

Med SFM opnås stordriftsfordele, ved at administrere flere foreninger på én gang. Det gøres bl.a. ved at udnytte fælles it-systemer og lade kompetente medarbejdere arbejde for flere foreninger samtidigt. På den måde kan vi levere effektiv administration og konkurrencedygtige omkostninger.