Medarbejdere

Direktion

Direktør Eskild Bak Kristensen varetager den daglige ledelse. Denne opgave løser Eskild i samarbejde med bestyrelsen, der godkender den overordnede investeringsstrategi. Og i samarbejde med foreningens dygtige medarbejdere og de pengeinstitutter, der rådgiver vore investorer. I det daglige arbejde deltager Eskild bl.a. ved etablering af nye fonde, ved planlægning af den overordnede investeringsstrategi og ved udadvendt virksomhed - eksempelvis i form af foredrag.

Eskild Bak Kristensen
Direktør

Uddannelse: Cand.oecon.

Tlf: +45 7437 3310
esbk@sydinvest.dk

 

Investor Relations

Investor Relations (IR) har ansvaret for kommunikation og informationsformidling til de over 76.000  investorer i bl.a. Sydinvest. IR står bl.a. for generel markedsføring og udvikling af vores internetkommunikation, pressekontakt, medlemsarrangementer samt udgivelse af medlemsbladet Horisont og andre eksterne publikationer. IR er samtidig service- og informationsorgan for vores samarbejdspartnere.

Tine Lund
Afdelingsdirektør

Uddannelse: cand.merc.

Tlf: +45 7437 3317
tine.lund@sydinvest.dk
Helle Philippsen
Koordinator

Uddannelse: Kontoruddannet

Tlf: +45 7437 3316
heph@sydinvest.dk
 
Jette Schultz
Markedskonsulent

Uddannelse: Bankuddannet

Tlf: +45 7437 3328
jette.schultz@sydinvest.dk
Susanne Bolding
Markedskonsulent

Uddannelse: Bankuddannet

Tlf: +45 7437 3325
subol@sydinvest.dk
Anders Thrane
Kommunikationskonsulent

Uddannelse: Cand.mag.

Tlf: +45 7437 3368
anders.thrane@sydinvest.dk
Lars Gullits
Digital Marketingkonsulent

Uddannelse: Grafisk Designer

Tlf: +45 7437 3326
lars.gullits@sydinvest.dk
 

 

Investeringsafdelingen

Arbejdet i afdelingen indebærer alt fra udarbejdelse af overordnede strategiske oplæg til den daglige disponering af porteføljerne. Plejen af porteføljerne er underlagt nogle spilleregler. Investeringerne skal ligge inden for den gældende lovgivning på området og inden for nogle stramme risikorammer, som vi selv definerer. Det er derfor også en væsentlig opgave for den enkelte porteføljeforvalter, at disse spilleregler bliver overholdt.

Niels Skovvart
Afdelingsdirektør

Uddannelse: cand.oecon.

Tlf: +45 7437 3323
nisk@sydinvest.dk
Lars Bo Jensen
Seniorporteføljemanager

Uddannelse: HD (Fin.)

Tlf.: +45 7437 3322
labj@sydinvest.dk
  Jørn Gregersen
Seniorporteføljemanager

Uddannelse: Bankuddannet/HD

Tlf: +45 7437 3362
jorn.gregersen@sydinvest.dk
 

Nicolas Rasmussen
Seniorporteføljemanager
Uddannelse: Cand.merc.
Tlf: +45 7437 3366
nicolas.rasmussen@sydinvest.dk

 

Administrationsafdelingen

Blandt hovedopgaverne i regnskabs- og administrationsgruppen er regnskab og kontrol. Afdelingen har bl.a. ansvaret for den daglige prisfastsættelse af foreningens investeringsbeviser. Forudsætningen for at stille indre værdi er, at der hver dag produceres et slags ”årsregnskab” i alle foreningens fonde. Afdelingen kontrollerer, at alle investeringer i foreningen overholder lovgivningens krav for, hvad vi må investere i. Vi foretager alt i forbindelse med registrering af foreningens aktiviteter, herunder kontakt til danske og udenlandske myndigheder.

 
Henrik Stockfleth
Afdelingsdirektør

Uddannelse: Cand.merc.

Tlf: +45 7437 3308
henrik.stockfleth
@sydinvest.dk
Tonny Mortensen
Regnskabschef

Uddannelse: Bankuddannet

Tlf: +45 7437 3311
tonny.mortensen
@sydinvest.dk
Kurt Kjeldsen
Head of Middle Office

Uddannelse: cand.merc.

Tlf: +45 7437 3318
k.kjeldsen@sydinvest.dk
Christian Kirk-Thomsen
Middle Office
Seniorporteføljemanager

Uddannelse: cand.merc.
Tlf.: +45 7437 3306
chr.kirk-thomsen@sydinvest.dk
Tina Nielsen
Regnskabsassistent

Uddannelse: Kontoruddannet

Tlf: +45 7437 3324
tinni@sydinvest.dk
Gitte Vind
Regnskabsassistent

Uddannelse: Kontoruddannet

Tlf: +45 7437 3321
gitpe@sydinvest.dk
Frank Hamann Sørensen
Regnskabscontroller

Uddannelse: cand.merc.

Tlf: +45 7437 3307
frhs@sydinvest.dk
 

Jura & Compliance

Vi foretager alt i forbindelse med registrering af foreningens aktiviteter, herunder kontakt til danske og udenlandske myndigheder. 
Jura er ansvarlig for generelle juridiske og lovgivningsmæssige spørgsmål inden for investeringsret.

Thomas Carsten Clausen
Afdelingschef

Uddannelse: Advokat

Tlf: +45 7437 3370
thomas.clausen
@sydinvest.dk
Steffen Hach
Controller

Uddannelse: Bankuddannet/HD(Fin)

Tlf: +45 7437 3309
stha@sydinvest.dk
Lone Frederiksen
Compliancechef

Tlf: +45 7437 2082
lone.frederiksen@sydbank.dk
 

Syd Fund Management A/S (SFM)
Kontaktpersonerne i Sydinvest er ansat i SFM, der er et investeringsforvaltningsselskab for bl.a. Investeringsforeningen Sydinvest.

SFM leverer alle de nødvendige ydelser for de administrerede foreninger på det regnskabsmæssige og risikostyringsmæssige område.

Med SFM opnås stordriftsfordele, ved at administrere flere foreninger på én gang. Det gøres bl.a. ved at udnytte fælles it-systemer og lade kompetente medarbejdere arbejde for flere foreninger samtidigt. På den måde kan vi levere effektiv administration og konkurrencedygtige omkostninger.