Investorrepræsentant

Fredsvalg til posten som investorrepræsentant i bestyrelsen i Syd Fund Management A/S.

Advokat Christian Anker Hansen er valgt som investorrepræsentant i bestyrelsen for Syd Fund Management A/S.

Advokat Christian Anker Hansen er valgt for en to-årig periode og indtræder som investorrepræsentant i Syd Fund Management A/S på det konstituerende bestyrelsesmøde, der afholdes efter selskabets førstkommende ordinære generalforsamling den 22. marts 2018, jf. Valgregulativ for valg af investorrepræsentant i Syd Fund Management A/S.