Syd Fund Management A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Syd Fund Management A/S

Fredsvalg til posten som investorrepræsentant i bestyrelsen i Syd Fund Management A/S

Bekendtgørelse om valg af investorrepræsentant til bestyrelsen i Syd Fund Management A/S

Redegørelse om påtale til Syd Fund Management A/S vedrørende Investeringsforeningen Sydinvests årsrapport for 2021

Redegørelse om temainspektion af bestyrelsens overvågning og håndtering af afkast og omkostninger i Værdipapirfonden Frøs

Investeringsforvaltningsselskabet Syd Fund Management A/S
Syd Fund Management A/S er investeringsforvaltningsselskab for blandt andet Investeringsforeningen Sydinvest. Som forvaltningsselskab kan vi i Syd Fund Management A/S levere alle de nødvendige ydelser for de administrerede foreninger på det regnskabsmæssige og risikostyringsmæssige område. Derudover kan vi foretage kvalificeret porteføljepleje for den enkelte forening.

Syd Fund Management A/S er godkendt af det danske Finanstilsyn som investeringsforvaltningsselskab og underlagt løbende myndighedskontrol.

Forretningsgrundlaget
I Syd Fund Management A/S udnytter vi stordriftsfordelene ved at administrere flere foreninger på én gang. Det gør vi blandt andet ved at udnytte fælles it-systemer og lade kompetente medarbejdere arbejde for flere foreninger samtidigt. På den måde kan vi levere effektiv administration og konkurrencedygtige omkostninger.

Fakta om Syd Fund Management A/S
Forvaltede foreninger:

5

Formueforvaltning:

82 mia.

Antal investorer:

90.000

Ansatte:

22

Etableret: 1998
CVR nr. 21 27 40 03
Årsrapport 2023
Halvårsrapport 2023
Årsrapport 2022
Halvårsrapport 2022
Årsrapport 2021
Årsrapport 2020
Depotbank Sydbank A/S

Aflønningspolitik:
Download den her

Ordreudførelsespolitik:
Download den her