Syd Fund Management A/S

Investeringsforvaltningsselskabet Syd Fund Management A/S
Syd Fund Management A/S er investeringsforvaltningsselskab for blandt andet Investeringsforeningen Sydinvest. Som forvaltningsselskab kan vi i Syd Fund Management A/S levere alle de nødvendige ydelser for de administrerede foreninger på det regnskabsmæssige og risikostyringsmæssige område. Derudover kan vi foretage kvalificeret porteføljepleje for den enkelte forening.

Syd Fund Management A/S er godkendt af det danske Finanstilsyn som investeringsforvaltningsselskab og underlagt løbende myndighedskontrol.

Forretningsgrundlaget
I Syd Fund Management A/S udnytter vi stordriftsfordelene ved at administrere flere foreninger på én gang. Det gør vi blandt andet ved at udnytte fælles it-systemer og lade kompetente medarbejdere arbejde for flere foreninger samtidigt. På den måde kan vi levere effektiv administration og konkurrencedygtige omkostninger.

Fakta om Syd Fund Management A/S
Forvaltede foreninger: 7
Formueforvaltning:

70 mia.

Antal investorer:

77.000

Ansatte:

21

Etableret: 1998
CVR nr. 21 27 40 03
Årsrapport 2022
Halvårsrapport 2022
Årsrapport 2021
Årsrapport 2020
Depotbank Sydbank A/S

Aflønningspolitik:
Download den her

Ordreudførelsespolitik:
Download den her