Administration og risikostyring

 

Selskabet sikrer leveringen af hele administrationen og risikostyringen for de administrerede kunder.
Det er selskabets målsætning at levere administrative ydelser af høj kvalitet på den mest effektive måde. Det vil selskabet leve op til ved at være på forkant med it-systemer og herigennem anvendelse af systemmæssige kontroller samt ved at sørge for den rette personalesammensætning til løsning af opgaverne.

De administrative ydelser omfatter bl.a.:

  • beregning af indre værdier, indløsnings- og emissionspriser i overensstemmelse med de enkelte produkters vedtægter og prospekter samt lovgivningen herom.
  • kontrol af, at investeringsrammer m.v., som er fastlagt i lovgivning, vedtægter, prospekter og investeringsinstrukserne for de enkelte produkter, overholdes. 
  • udarbejdelse af de lovpligtige indberetninger samt års- og delårsrapporter
  • udarbejdelse af rapportering til skattemyndigheder
  • udarbejdelse af lovpligtig rapportering og anden rapportering efter ønske fra bestyrelsen eller direktionen
  • vedligeholdelse af dokumenter som vedtægter, prospekter m.v. samt kontakt til myndigheder
  • betaling af regninger m.v. samt provisionsafregning over for distributørerne
I det omfang det skønnes fordelagtigt for kunderne, kan selskabet inden for lovens rammer og med de enkelte kunders godkendelse delegere opgaver videre til underleverandører.