Direktion

Direktør Steffen Ussing varetager den daglige ledelse af Sydinvest. Denne opgave løser Steffen i samarbejde med bestyrelsen, der godkender den overordnede investeringsstrategi. Og i samarbejde med forvaltningsselskabets dygtige medarbejdere og de pengeinstitutter, der rådgiver vore investorer. I det daglige arbejde i Sydinvest deltager Steffen bl.a. ved etablering af nye afdelinger, ved planlægning af den overordnede investeringsstrategi og ved udadvendt virksomhed - eksempelvis i form af foredrag.

Steffen Ussing

Direktør


Tlf. +45 7437 3301
stus@sydinvest.dk

Investor Relations

Investor Relations (IR) har ansvaret for kommunikation og informationsformidling til de over 77.000  investorer i bl.a. Sydinvest. IR står bl.a. for generel markedsføring og udvikling af vores internetkommunikation, pressekontakt, medlemsarrangementer samt udgivelse af medlemsbladet Horisont og andre eksterne publikationer. IR er samtidig service- og informationsorgan for vores samarbejdspartnere.

Tine Lund

Afdelingsdirektør


Tlf. +45 7437 3317
tine.lund@sydinvest.dk

Helle Philippsen

Koordinator


Tlf. +45 7437 3316
heph@sydinvest.dk

Mick Sommer

Institutional Sales


Tlf. +45 7437 3325
mick.sommer@sydinvest.dk

Jesper Riisberg

Institutional Sales


Tlf. +45 7437 3328
jesper.riisberg@sydinvest.dk

Anders Thrane

Seniorkommunikationsrådgiver


Tlf. +45 7437 3368
anders.thrane@sydinvest.dk

Lars Gullits

Digital Marketing Konsulent


Tlf. +45 7437 3326
lars.gullits@sydinvest.dk

Investeringsafdelingen

Arbejdet i afdelingen indebærer alt fra udarbejdelse af overordnede strategiske oplæg til den daglige disponering af porteføljerne. Plejen af porteføljerne er underlagt nogle spilleregler. Investeringerne skal ligge inden for den gældende lovgivning på området og inden for nogle stramme risikorammer, som vi selv definerer. Det er derfor også en væsentlig opgave for den enkelte porteføljeforvalter, at disse spilleregler bliver overholdt.

Niels Skovvart

Afdelingsdirektør


Tlf. +45 7437 3323
nisk@sydinvest.dk

Lars Bo Jensen

Seniorporteføljemanager


Tlf. +45 7437 3322
labj@sydinvest.dk

Nicolas Rasmussen

Seniorporteføljemanager


Tlf. +45 7437 3366
nicolas.rasmussen@sydinvest.dk

Thomas Andsbjerg Amelung

Seniorporteføljemanager


Tlf. +45 7437 3313
thomas.amelung@sydinvest.dk

Administration

Blandt hovedopgaverne i regnskabs- og administrationsgruppen er regnskab og kontrol. Afdelingen har bl.a. ansvaret for den daglige prisfastsættelse af Sydinvests investeringsbeviser. Forudsætningen for at stille indre værdi er, at der hver dag produceres et slags ”årsregnskab” i hver afdeling i Sydinvest. Afdelingen kontrollerer, at alle investeringer i foreningen overholder lovgivningens krav for, hvad vi må investere i. Vi foretager alt i forbindelse med registrering af foreningens aktiviteter, herunder kontakt til danske og udenlandske myndigheder.

Henrik Stockfleth

Afdelingsdirektør


Tlf. +45 7437 3308
henrik.stockfleth@sydinvest.dk

Kurt Kjeldsen

Head of Middle Office


Tlf. +45 7437 3318
k.kjeldsen@sydinvest.dk

Christian Kirk-Thomsen

Seniorporteføljemanager


Tlf. +45 7437 3306
chr.kirk-thomsen@sydinvest.dk

René Toft Kristiansen

Regnskabschef


Tlf. +45 74373307
rene.kristiansen@sydinvest.dk

Tina Nielsen

Regnskabsassistent


Tlf. +45 7437 3324
tinni@sydinvest.dk

Gitte Vind

Regnskabsassistent


Tlf. +45 7437 3321
gitpe@sydinvest.dk

Søren Thøstesen Jensen

BI Specialist


Tlf. +45 7437 3304
stje@sydbank.dk

Morten Nørskov-Jensen

Regnskabscontroller


Tlf. +45 7437 3305
monje@sydinvest.dk

Jura & Risiko

Vi foretager alt i forbindelse med registrering af foreningens aktiviteter, herunder kontakt til danske og udenlandske myndigheder. Jura er ansvarlig for generelle juridiske og lovgivningsmæssige spørgsmål inden for investeringsret.

Thomas Carsten Clausen

Afdelingsdirektør


Tlf. +45 7437 3370
thomas.clausen@sydinvest.dk

Steffen Hach

Controller


Tlf. +45 7437 3309
stha@sydinvest.dk

Kristian Lyck Lorenzen

Controller


Tlf. +45 7437 3311
kristian.lorenzen@sydinvest.dk