Bestyrelse og direktion

Bestyrelsen

Karin Sønderbæk (Formand)
Cand. Jur. og advokat. Ansat i Sydbank siden 1994, ledelseserfaring som juridisk chef fra 2008 og fra 2018 som juridisk direktør. Kompetencer indenfor finansiel regulering, compliance, governance, mødeledelse, og strategi.

Steen Sandager (Næstformand)
HD(O) fra CBS og MBA fra Henley Management College. Beskæftiget i den finansielle sektor siden 1991 og fra 2015 som områdedirektør for Sydbanks Privat & Private Banking. Kompetencer indenfor ledelse, implementering, rådgivningsydelse, driftsledelse, salg b-t-c digitalisering, strategisk ledelseog udvikling. Bestyrelsesmedlem i Core Property Management P/S.

Linda Sandris Larsen
Lektor, cand.scient.oecon., og ph.d. i finansiering. Hendes forskning koncentrerer sig især om den optimale sammensætning af individers finansielle formue. Har publiceret i internationale anerkendte tidsskrifter som Journal of Banking and Finance og Journal of Economic Dynamics and Control. Kompetencer indenfor investering, finansiering og regnskab.

Svend Erik Kriby
HD i afsætning. Lang erfaring i ledelse og forretningsudvikling af private virksomheder. Bestyrelseserfaring fra bestyrelser i forskellige brancher. Kompetencer indenfor risikostyring, målstyring, corporate governance samt salg og markedsføring.

Kim Nissen
Cand.merc. Ansat i Sydbank i 2016 og økonomidirektør siden 2023, Kompetencer indenfor økonomi og regnskab.


 

Ledelseslønninger
Klik her for at læse mere

 

Direktion

Steffen Ussing, Direktør
Telefon: +45 7437 3301
Mail: stus@sydinvest.dk