Porteføljepleje

 

Professionel porteføljepleje
Selskabet har en målsætning om at levere en professionel porteføljepleje, som kan levere konkurrencedygtige afkast. Midlerne til at nå målet er de medarbejdere og systemer, som er til rådighed i Syd Fund Management A/S, samt en disciplineret investeringsfilosofi. Porteføljepleje for de enkelte kunders produkter består af:

  • Fastlæggelse af investeringsstrategi og -taktik
  • Gennemførelse af investeringsstrategi
  • Løbende kontrol af investeringsrammer
  • Afrapportering til ledelsen og kunder

Selskabet tilbyder kunderne, at porteføljeplejen foretages af de porteføljemanagere, der er ansat i selskabet. Til understøttelse af porteføljeplejen har nogle kunder valgt også at købe porteføljerådgivning eksternt. Graden af ekstern rådgivning afhænger af de enkelte produkter og deres investeringsunivers.