Fredsvalg til posten som investorrepræsentant

Direktør Svend Erik Kriby er valgt som investorrepræsentant i bestyrelsen for Syd Fund Management A/S, da han var den eneste kandidat, der var opstillet efter udløbet af opstillingsfristen den 30. januar 2024 kl. 16.00.

Svend Erik Kriby er valgt for en to-årig periode og genindtræder som investorrepræsentant i Syd Fund Management A/S på det konstituerende bestyrelsesmøde, der afholdes efter selskabets førstkommende ordinære generalforsamling den 22. marts 2024, jf. Valgregulativ for valg af investorrepræsentant i Syd Fund Management A/S.

Svend Erik Kriby sidder i forvejen i bestyrelsen for de foreninger, der er administreret af Syd Fund Management A/S.