Ledelseslønninger 2022

Ledelsesmedlemmers løn

  2022 i t.kr. 2021 i t.kr.
Fast vederlag til direktion – Steffen Ussing 1.791 1.657
Variabelt vederlag til direktion – Steffen Ussing 0 10
Vederlag i alt til direktionen – Steffen Ussing 1.791 1.657
     
Fast vederlag til andre væsentlige risikotagere og kontrolfunktioner 3.344 3.004
Variabelt vederlag til andre væsentlige risikotagere og kontrolfunkt. 75 60
Vederlag i alt til øvrige ansatte med væsentlig indflydelse på risikoprofilen 3.419 3.064
Antal ansatte med væsentlig indflydelse på risikoprofilen (gns.) 3,00 3,00
     
Bestyrelseshonorar    
Karin Sønderbæk (indtrådt i 2018) 0 0
Steen Frydensbjerg Sandager (indtrådt i 2021) 0 0
Hans Lindum Møller (udtrådt i 2022) 13 50
Linda Sandris Larsen (indtrådt i 2020) 50 50
Svend Erik Kriby (indtrådt i 2022) 37 0
Udgifter til bestyrelseshonorar i alt 100 100

 

Der anvendes alene fast aflønning til bestyrelsen.
Der er et opsigelsesvarsel på henholdsvis 6 og 12 måneder for selskabets direktør og Syd Fund Management A/S.

Selskabet har ingen pensionsforpligtelser overfor bestyrelsen, direktionen eller væsentlige risikotagere og kontrolfunktioner